Điều khoản/Hướng dẫn
banner nạp thẻ pubg mobile vn
banner nạp thẻ liên quân mobile

Điều Khoản / Hướng Dẫn Sử Dụng

Chào các bạn!

Sử dụng dịch vụ của ZPay Mobile khách hàng phải đọc kỹ, hiểu và đồng ý toàn bộ các điều khoản, điều kiện thỏa thuận dưới đây:

1. Giới thiệu chung:

1.1 Về chúng tôi:
ZPay Mobile là dịch vụ thanh toán bảo mật do chúng tôi cung cấp, hỗ trợ khách hàng được giao dịch trực tiếp hoàn toàn tự động và tiếp cận các phương thức thanh toán dễ dàng hơn.
1.2 Tài khoản khách hàng:
Khách hàng sử dụng tài khoản ZingID, Garena, VTC... đăng nhập trực tiếp tại website, có xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Đối tượng khách hàng:

Tất cả khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ và đáp ứng đủ điều kiện quy định trong thỏa thuận này, tự cam kết tuân thủ "điều khoản, điều kiện thỏa thuận sử dụng" này và các điều khoản sử dụng liên quan đến ZPay Mobile đều được tham gia.

3. Điều kiện sử dụng dịch vụ:

3.1 Quy định mức phí:
Phí sử dụng dịch vụ được chúng tôi quy định cho từng thời điểm, và được công bố trên website.
3.2 Quy định hạn mục giao dịch:
Mỗi tài khoản khách hàng có thể tạo những giao dịch khác nhau, nếu thực hiện giao dịch trùng lặp hệ thống sẽ thông báo đến tài khoản hoặc qua email của tài khoản.
3.2 Quy định lưu trữ:
Mọi giao dịch phát sinh trên hệ thống sẽ được ghi lại chi tiết trong "Lịch sử giao dịch".

5. Điều khoản thi hành:

Thỏa thuận này ràng buộc chúng tôi kể từ khi được đăng tải và ràng buộc khách hàng kể từ khi khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Thân chào !